O Firmie

Działamy z powodzeniem
od 1999 roku.


Nasza baza mieście się w Bełchatowie. Projekty i usługi z zakresu badania gruntu świadczymy głównie w woj. Łódzkim, choć jesteśmy otwarci na współpracę na terenie całego kraju.

Nasza oferta dostosowana do potrzeb Klientów obejmuje usługi geologiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne oraz monitoring wód gruntowych, a także nadzór geologiczny inwestycji. Posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia oraz specjalistyczny sprzęt. Dysponujemy również własnym laboratorium badania próbek gruntów. Doświadczenie jakie wciąż zdobywamy zapewnia pełen profesjonalizm świadczonych usług.Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia geologiczne:


 • Kategorii V (pobierz PDF) w zakresie:
  Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych oraz określanie warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni lub górotworze substancji oraz odpadów, ustanawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych.
 • Kategorii VII (pobierz PDF) w zakresie:
  Ustalanie warunków geologiczno-inżynierskich, z wyłączeniem wyrobisk górniczych i obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz obiektów budownictwa wodnego.

Wszystkie prace geologiczne kontroluje i nadzoruje uprawniony do tego geolog - założyciel firmy mgr Jan Szataniak. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezproblemową oraz profesjonalną współpracę.


NASZA OFERTA REALIZACJE

Zaufaj profesjonalistom

Doświadczenie to gwarancja sukcesu!


Sprzęt


Posiadamy własne laboratorium badania próbek gruntów oraz profesjonalny sprzęt do badań geologicznych:

 • Wiertnica L16
 • Rotomax M
 • Sonda SPT
 • Sonda ciężka DPH
 • Sondy lekkie DPL
 • Płyta statyczna VSS
 • Płyta dynamiczna ZFG-03

Galeria