Nadzór inwestorski

W ramach nadzoru inwestorskiego oferujemy:

  • odbiór wykopów fundamentowych polegający na określeniu zgodności modelu budowy geologicznej i parametrów geotechnicznych gruntów podanych w dokumentacji geologiczno–inżynierskiej lub geotechnicznej i przyjętymi do założeń projektowych ze stwierdzonymi w terenie
  • nadzór nad wierceniami geologiczno–inżynierskimi i hydrogeologicznymi

hr