Hydrogeologia i ochrona środowiska

W ramach obsługi hydrogeologicznej oferujemy:

  • sporządzanie projektów studni głębinowych i piezometrów
  • opracowanie dokumentacji i hydrogeologicznej w tym ujęć wody
  • wykonanie piezometrów wraz z nadzorem hydrogeologicznym
  • monitorowanie wód gruntowych wokół składowisk odpadów komunalnych i innych pomiarów hydrogeologicznych
  • pobranie prób wody do badań laboratoryjnych poprzedzone pompowaniem oczyszczającym

hr